ФИЛПЛАСТ ООД
Свържи се с нас: info@philplast.com

Качество

При производството на пластмасови изделия и матрици, нашият дългогодишен опит и обхватно разбиране за процесите води до по-високо качество на продуктите, подобрения в продуктите и процесите, и бързо разрешаване на проблеми.

Лабораторията за контрол на качеството прилага прецизно описани процедури, за да бъдат задоволени изискванията на всеки отделен клиент и продукт. Правим много различни замервания, включително:

  • 3D измерване, оптично и тактилно
  • Дебелина на стените с ултразвук 
  • Контрол под налягане
  • Пълна съвместимост с други елементи на крайното изделие (капачки, бутилки, сглобни елементи)

 

 

Нашите специалисти по качеството са квалифицирани да изпълняват различни процедури и анализи, включително:

  • SPC (Stastistical Process Control)
  • CPK анализ
  • FMEA
  • Контролен план
  • Инспекционен план

ISO 9001:2015

Филпласт е сертифицирана по ISO 9001 от 2007-ма година. Настоящият ни сертификат е валиден до Май 2019.

Свали като PDF

Машинен парк

За подробен списък на нашите машини и техните характеристики, моля погледнете нашият Машинен Парк.

Свали като PDF