ФИЛПЛАСТ ООД
Свържи се с нас: info@philplast.com

Публична покана

Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1: Шприц машина с програмируемо компютърно управление тип 1 - 1бр.
Обособена позиция 2: Шприц машина с програмируемо компютърно управление тип 2 - 1бр.
Обособена позиция 3: Шприц машина с програмируемо компютърно управление тип 3 - 1бр."

Документацията може да изтеглите от тук.

ISO 9001:2015

Филпласт е сертифицирана по ISO 9001 от 2007-ма година. Настоящият ни сертификат е валиден до Април 2022.

Свали като PDF

Машинен парк

За подробен списък на нашите машини и техните характеристики, моля погледнете нашият Машинен Парк.

Свали като PDF