ФИЛПЛАСТ ООД
Свържи се с нас: info@philplast.com

Филпласт се сертифицира по ISO 14001 и ISO 45001

Фирма Филпласт се сертифицира по два нови стандарта – ISO 14001 за управление на околната среда и ISO 45001 за управление на здравето и безопасността при работа.

В резултат на значителни усилия, фирмата успя да подобри процесите си за да бъдат по-добре съобразени с опазването на околната среда. Подобрения имаше най-вече в събирането, складирането и предаването на рециклируеми отпадъци, за да се постигне максимална степен на рециклиране и да се минимизира нивото на погрешно разделен отпадък.

Обърна се специално внимание и на спазването и коректното документиране на всички наредби и препоръки за безопасна работа. Паралелно с това, работната среда беше оптимизирана за да се намали възможността за неспазване на правилата за безопасност от страна на работници и посетители.

ISO 9001:2015

Филпласт е сертифицирана по ISO 9001 от 2007-ма година. Настоящият ни сертификат е валиден до Април 2022.

Свали като PDF

Машинен парк

За подробен списък на нашите машини и техните характеристики, моля погледнете нашият Машинен Парк.

Свали като PDF