ФИЛПЛАСТ ООД
Свържи се с нас: info@philplast.com

Филпласт премина обучение по FMEA анализ

Работници от Филпласт преминаха специализирано обучение по обновената версия на Failure Mode Effects Analysis, издаден от AIAG и VDA. Анализът цели предвиждането и предотвратяването на проблеми във всички етапи на производството, от снабдяване до крайна доставка. Това ще позволи на фирмата да сведe до минимум риска от брак и рекламации, както и от забавяне или неизпълнение на поръчки.

Обучението беше извършено от Валента Валентинова от фирма Интертек.

ISO 9001:2015

Филпласт е сертифицирана по ISO 9001 от 2007-ма година. Настоящият ни сертификат е валиден до Април 2022.

Свали като PDF

Машинен парк

За подробен списък на нашите машини и техните характеристики, моля погледнете нашият Машинен Парк.

Свали като PDF