П Л А С Т М А С О В И   И З Д Е Л И Я

Продукти

Компанията ни създава продукти по конкретни запитвания на клиенти, на които предлагаме цялата гама от услуги свързани с производството - дизайн, изработване на матрици, производство на пластмасови изделия чрез раздуване или шприцване и сглобяване.

Предлагаме ограничен брой изделия за свободна продажба.