П Л А С Т М А С О В И   И З Д Е Л И Я

Контакти

Филпласт ООД
Пловдив.област    +35931042010    info@philplast.com
4113 с.Ягодово,    +35931042011
Индустриална 17
Географска ширина: 42.118128; Географска дължина: 24.856708.

Специалист продажби „Пластмасови изделия
Гергана Илиева
Електронна поща:      plastic@philplast.com
Телефон:  +359 3104 2010 , Вътр. 105
+359 3104 2011 , Вътр. 105

Специалист продажби „Инструментална екипировка
Жанета Секова
Електронна поща:      sales@philplast.com
Телефон:  +35931042010 , Вътр. 101
+35931042011 , Вътр. 101