П Л А С Т М А С О В И   И З Д Е Л И Я

Новини

Филпласт подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
12/09/2017


Филпласт ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0282-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност във Филпласт ООД”.

 Още ...
Нови възможности при контрола на качеството с 3D измервателна машина
21/07/2017

Филпласт подобрява контрола на качеството на матрици и пластмасови изделия с въвеждането на нова тактилна 3D измервателна машина марка DEA Global.

 Още ...
ЦПУ фреза с 5-осна обработка
20/06/2017
Филпласт допълни машинния си парк с нова 5-осна ЦПУ фреза от Haas.  Още ...
Филпласт разширява производствените си възможности с два нови шприцавтомата
09/03/2017
Фирмата добави две машини Krauss Maffei към шприцовото си производство, със затварящо усилие от 50 и от 80 тона.  Още ...
Ново оборудване Мотан за захранване на три бласавтомата
07/02/2017
Филпласт допълни цеха за екструзионно бласване на пластмаси със система за захранване на пластмасов материал на три от машините.  Още ...