П Л А С Т М А С О В И   И З Д Е Л И Я

Качество

Експертни познания

Какъвто и да е профилът на Вашия бизнес, винаги ще оцените предимствата, които предоставят богатите познания на Вашите партньори. Както при производство на пластмасови изделия, така и при инструментална екипировка, задълбоченото познаване на процесите има много положителни страни. То води до създаването на качествени изделия, дава предложения за подобрение както на продуктите, така и на процесите и спомага за бързото разрешаване на възникнали проблеми. Именно това познание предлага на своите клиенти във Филпласт.
  • Работим над 20 години в областта на пластмасовото производство: имаме богат опит при създаване дизайна на изделия и в производството на инструментална екипировка. Опитът ни в производството на бласавтомати допринася за цялостната оптимизация на процесите.
  • Имаме високо квалифициран екип от инженери, някои от които работят във фирмата от самото ѝ създаване и се развиват професионално успоредно с Филпласт. Регулярно се провеждат обучения, за да бъдат поддържани знанията на специалистите в крак с най-съвременните технологии в областта. Така се надграждат техните познания и се увеличават експертните им умения.
  • Имаме опит във всички аспекти на производството на пластмасови изделия. Това, че познаваме отлично процеса на производство на пластмасови изделия и на бласавтомати, ни помага при производството на матрици. Съответно в производството на пластмасови изделия ни помага опитът, който имаме в изработването на инструменти и конструирането им. Този опит ни осигурява огромното предимство да имаме цялостно и задълбочено познаване на различните процеси. Именно това прави работата ни по-качествена, а времето за решаване на проблеми – по-кратко.