П Л А С Т М А С О В И   И З Д Е Л И Я

Асемблиране

Компанията ни предлага асемблиране на пластмасови изделия, включително и вграждането на метални компоненти в тях. Във Филпласт имаме сериозен опит в подготовката и оборудването на работни места за пълно или частично сглобяване на изделия на клиентите ни.

Предлагани услуги:
  • Сглобяване на многокомпонентни детайли.
  • Монтаж на елементи за влагане – метални вложки, уплътнители и др.
  • Поставяне на разнообразни идентификационни стикери, прикрепящи ленти и др.
  • Изработка на приспособления и оборудване за монтажни операции.
Предлагаме опаковане в чували, кашони, опаковане със специални характеристики – разделители, разпенени ленти, индивидуално опаковане и опаковане на дребни детайли на договорна основа.