П Л А С Т М А С О В И   И З Д Е Л И Я

Шприцване

Филпласт произвежда широка гама пластмасови изделия по технологията шприцване.
  • Технически изделия
  • Капачки
  • Разнообразни пластмасови детайли
Нашите продукти имат разнообразно приложение в различни области на производство като: бяла техника, автомобилостроене, електроника, козметика, битова химия, и много други.

При производството на шприцови изделия използваме различни видове суровини: ABS, PA, PC, PS, POM, TPV, TPE, PP, PE, включително подсилени (стъкло и минерално напълнени) пластмаси, които биват снабдявани от утвърдени и сигурни доставчици от Германия, Италия, България и Великобритания.

Шприцовите изделия, които можем да произвеждаме, са с тегло до 1000 гр. при затварящо усилие на шприцавтоматите от 50 до 200 Т.

Услуги

Филпласт предлага пълен набор от услуги, необходими за създаването на пластмасовите изделия и поддръжка на използваната инструментална екипировка.
  • Дизайн: всеки клиент може да предостави готов дизайн, чертеж или идея на търсеното от него изделие. На тази основа ние изработваме 3D модел и бърз прототип (Rapid Prototype), който се одобрява от клиента, след което се създава реалното изделие. Екипът ни от опитни конструктори работи с последни версии на Solid Edge и NX CAM софтуери.
  • Инструментална екипировка: по-голямата част от произвежданите във ФИЛПЛАСТ пластмасови изделия, са изработват с матрици, продукт на собственото ни интегрирано звено за инструментална екипировка.
  • Обслужване и ремонти: във Филпласт се следват стриктни процедури за обслужване на матриците, използвани в производство. След всеки от 10 000 до 50 000 цикъла всяка матрица се разглобява, почиства и ако има износени или повредени стандартни елементи, се подменят. При нужда, ремонти могат да бъдат направени и на екипировка, собственост на клиента и произведена в друга фирма, ако е придружена от необходимата документация.
  • Сглобяване: предлагаме и сглобяване на многокомпонентни изделия с различни елементи.